Samverkansorganet Namnvårdsgruppen

Namnvårdsgruppen är ett rådgivande organ för frågor som rör svenskt namnbruk och består av representanter för ett antal myndigheter och organisationer med namnvårdande verksamhet i Sverige, Finland och EU.

Namnvårdsgruppen fungerar som ett rådgivande organ i frågor som rör svensk namnvård i allmänhet och geografiska namn i synnerhet. Syftet med gruppen är att ge råd och rekommendationer kring namnbruk och namnplanering, främst avseende officiellt fastställda namn.

Deltagare

I Namnvårdsgruppen ingår representanter från olika organisationer och myndigheter, samt inbjudna experter. Från Isof deltar Annette Torensjö (ordförande), Leila Mattfolk (webbansvarig) och Ola Karlsson.