Namnvårdsgruppen

Namnvårdsgruppen arbetar med svensk namnvård, till exempel med hur vi i svenskan ska hantera namn på länder, städer och andra platser världen över, men även med namn på myndigheter i svensk kontext.

Vad gör Namnvårdsgruppen?

Namnvårdsgruppen fungerar som ett rådgivande organ i frågor som rör svensk namnvård i allmänhet och geografiska namn i synnerhet. Namnvård är den del av språkvården som gäller egennamn. Namnvårdens syfte är att ge råd och rekommendationer kring namnbruk och namnplanering, främst avseende officiellt fastställda namn.

Gruppen verkar för enhetlighet i namnbruk och ger råd och rekommendationer såväl i principiella frågor som i enskilda namnfrågor. Det handlar främst om hur vi ska hantera främmande namn i svenskan och hur svenska ortnamn bör användas i internationella sammanhang. Även andra namnfrågor diskuteras, till exempel namn på myndigheter och tjänstebenämningar inom offentlig verksamhet.

Gruppen är remissinstans i namnfrågor, bland annat i frågor som rör Utrikesdepartementets publikation Utrikes namnbok Länk till annan webbplats.. Namnvårdsgruppen ska främja god ortnamnssed Länk till annan webbplats. och verka för att utveckla den svenska terminologin inom namnområdet. Se även Namnvårdsgruppens stadgar Pdf, 50.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Medverkande

I Namnvårdsgruppen ingår representanter från olika organisationer och myndigheter, samt inbjudna experter. Läs mer om de olika representanterna på sidan Medlemmar.

Samverkansorganet Namnvårdsgruppen

Gruppen är ett rådgivande organ för frågor som rör svenskt namnbruk och består av representanter för ett antal myndigheter och organisationer med namnvårdande verksamhet i Sverige, Finland och EU.

Kontakt

Har du frågor om myndighetsnamn eller förslag på frågor som Namnvårdsgruppen bör ta upp? Skriv till namnvardsgruppen@isof.se.

För andra namn- och språkfrågor, kontakta namnvården eller rådgivningen i svenska.