Kielikeskukset, 1. uutiskirje

Isof aloitti tammikuussa 2022 suomen, meänkielen, jiddišin ja romanin kielikeskusten perustamistyön. Useimmat niistä on tarkoitus avata tämän vuoden aikana. Isof on järjestänyt kielikeskuksista myös neuvonpitoja vähemmistöjen kanssa, ja työn edistymisestä voi lukea sivustolta isof.se/sprakcentrum (ruotsiksi).

Neuvonpidot

Helmikuussa Isof on järjestänyt useita neuvonpitoja. Osa neuvonpidoista oli suunnattu kansallisten vähemmistöjen järjestöille, osa taas oli avoimia kaikille kiinnostuneille. Yhteensä on järjestetty yhdeksän neuvonpitoa, joihin on Isofin edustajien lisäksi osallistunut 125 ulkopuolista. Mielipiteitä ja näkemyksiä on voinut lähettää myös verkkolomakkeella.

Neuvonpidoissa on keskusteltu muun muassa työstä kielikeskuksissa sekä siitä, kuinka kansallisille vähemmistöille voidaan tarjota mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa kunkin kielikeskuksen ohjausryhmän kautta. Dialogia on käyty myös ohjausryhmien kokoonpanoista ja vastuualueista.

Nimeä ehdokas ohjausryhmään!

Maaliskuussa 2022 yksityishenkilöt tai organisaatiot voivat nimetä ehdokkaita kunkin kielikeskuksen ohjausryhmään (ruotsiksi styrgrupp). Voit nimetä ehdokkaan, jonka uskot voivan tukea kielikeskustyötä tietämyksellään. On tärkeää, että ehdokas tietää asiasta ja hyväksyy, että ehdotat häntä. Lue lisää ohjausryhmistä ja ehdokkaiden nimeämisestä isof.se/sprakcentrumstyrgrupper Linkki toiselle sivustolle. (ruotsiksi).

Ohjausryhmän rooli ennen kielikeskusten varsinaisen työn alkamista on seurata Isofin työtä toiminnan perustamisen aikana ja tarjota Isofille neuvoa ja tukea. Kun kielikeskusten toiminta on saatu käyntiin, ohjausryhmät kokoontuvat noin neljästi vuodessa.

Toiminnankuvaukset

Kansalliset kielikeskukset tarjoavat tukea ja tietoa, jonka avulla kielenkantajat koko maassa voivat helpommin säilyttää, saada takaisin ja kehittää kieltään – niin että kansalliset vähemmistökielet säilyvät elävinä kielinä Ruotsissa. Neuvonpidoissa on keskusteltu toiminnan sisällöstä, ja lisäksi osanottajilla on ollut mahdollisuus esittää näkemyksiä siitä, millaisia tarpeita ja edellytyksiä kullakin kielellä on.

Toimintaan liittyvien dialogien tulokset ovat pohjana kielikeskusten ensimmäiselle toiminnankuvaukselle. Kunkin kielikeskuksen suuntalinjasta keskustellaan kevään aikana ohjausryhmissä.

Virat hakuun

Isof on alkanut suunnitella kielikeskusten henkilöstön rekrytointia. Hakuun tulee kevään aikana useita virkoja, joista kerromme sivustolla isof.se/sprakcentrum Linkki toiselle sivustolle., uutiskirjeissä, Isofin LinkedIn-sivulla ja muilla kanavilla. Tietoa avoimista paikoista saa mielellään jakaa eteenpäin!

Toimitilat

Suomen kielikeskus sijoitetaan Uppsalaan, jiddišin Tukholmaan, meänkielen Kiirunaan ja Övertorneåhon sekä romanin Tukholmaan. Isof käy parhaillaan neuvotteluja kuntien ja viranomaisten kanssa mahdollisesta yhteistyöstä toimitilojen osalta. Asiasta kerrotaan lisää tulevissa uutiskirjeissä.

Sinun näkemyksesi ovat tärkeitä!

Isof arvostaa suurta mielenkiintoa ja innostusta, jota kansallisten kielikeskusten perustaminen on herättänyt. Neuvonpidot ja meille lähetetyt kirjelmät ovat antaneet arvokasta tietoa ja ajatuksia tulevaa suunnittelutyötä varten. Seuraava uutiskirje julkaistaan maaliskuun lopussa. Jos sinulla on näkemyksiä tai kysymyksiä kielikeskushankkeesta, ota yhteyttä: sprakcentrum@isof.se!

/Ann Heimer, Isofin kielikeskustyön projektipäällikkö