Isofin suomen kielen blogi

Lait ja asetukset

Ruotsissa on tekeillä selvityksiä vähemmistöön liittyvästä lainsäädännöstä.

Lakien ja asetusten nimitykset kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella, sillä ne ovat luonteeltaan kuvailevia. Sama suositus on käytössä niin suomen kuin ruotsin kielessä. Esimerkkejä:

 • kielilaki
  kouluasetus
  laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä,
  ns. vähemmistölaki
 • språklag
  skolförordning
  lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk,
  s.k. minoritetslag

Sen sijaan lakien lyhenteissä käytetään usein isoja kirjaimia: HL eli hallintolaki (Suomessa), FvL eli förvaltningslag (Ruotsissa).

Katso myös pykäliä käsittelevä ohje:
Pykälien merkitseminen