Isofin suomen kielen blogi

Pykälien merkitseminen

Yleiskielessä, esimerkiksi yhdistysten pöytäkirjoissa, pykälän järjestysnumeron perään merkitään piste.

Pykälämerkkiä ja numeroa ei kirjoiteta yhteen, vaan niiden väliin tulee välilyönti: 1. § (luetaan "ensimmäinen pykälä"). Vain lakikieleen on vakiintunut tapa käyttää pisteetöntä numeroa: 1 §. Pykälän numero voidaan merkitä myös peruslukua käyttämällä: § 1 (luetaan "pykälä yksi").

Pykälämerkkiä taivutetaan sijan ja luvun mukaan:

  • 1. §:ään, §:ään 11. ja 8. §:ssä
    §:issä 1 ja 8

Monikkoa ilmaisemaan ei käytetä kahta pykälämerkkiä: ”§§”.