Suomen kielen minikielioppi

Kielineuvoston ruotsinkielinen suomen kielen minikielioppi on tarkoitettu niille, jotka eivät osaa suomea mutta jotka haluavat tietoa suomen kielen kieliopillisesta rakenteesta.

Kielioppi ei ole kaikenkattava, vaan siinä esitellään suomen kielen tärkeimmät kielioppiseikat. Lisäksi keskitytään suomen ja ruotsin kieliopillisiin eroihin.

Minikieliopin ovat laatineet Raija Kangassalo ja Margaretha Terner.

Minikieliopin sisältö

Ensimmäiseksi esitellään itämerensuomalaiset kielet. Seuraavassa osiossa keskitytään ääntämiseen, ja myös astevaihtelu mainitaan tässä yhteydessä.

Nominien yhteydessä esitellään sijamuodot ja lisäksi mainitaan kongruenssi ja omistusliitteen käyttö.

Verbien yhteydessä esitellään taivutusmuodot, varsinkin kieltoverbin taivutusmuodot. Lisäksi esitellään passiivi, tapaluokat, lauseenvastikkeet ja verbaalisubstantiivit.

Huomaa, että kielioppi on ruotsinkielinen.

Yhteystiedot

Sähköposti: suomi@isof.se, finska@isof.se

Puhelin: 0200-27 55 55 (ma–pe klo 9–12)
Ulkomailta ei voi soittaa 0200-numeroihin. Soita suoriin numeroihimme +46 73 558 60 50 tai +46 73 558 60 63.

Facebook: Kielineuvosto Linkki toiselle sivustolle.