Raportteja ja julkaisuja

Täältä löytyy Kieliviesti ja muita suomen kieleen liittyviä julkaisuja. Kieliviesti on Kielineuvoston suomenkielinen kielilehti. Mukana on myös meänkielisiä artikkeleita. Kieliviesti on vuodesta 2022 digitaalinen julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa.

 • Kieliviesti

  10.6.2022

  Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli.

 • Ökad förståelse eller symbolvärde?

  22.6.2021

  För att uppfylla kraven i språklagen och tillgänglighetsdirektivet översätter myndigheter information på sina webbplatser till flera av Sveriges mino…

 • Kartläggning av Språkrådets språkrådgivning i finska

  1.6.2019

  Isofs språkvårdare i finska har gjort en kartläggning av språkrådgivningen i finska. Syftet med kartläggningen är att klarlägga vilka som kontaktar d…

 • Språkrådets svensk-finska omsorgsordlista

  1.1.2018

  Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen hoivasanasto. Språkrådets svensk-finska omsorgsordlista är en behändig publikation med användbara ord från vår…