Lexin: Svensk-finskt lexikon

Lexin: Svensk-finskt lexikon

Ruotsalais-suomalainen sanakirja

Innehåller 28 500 ord.

Utgivningsår: 1995
Serie: Lexin

Om Lexin

I Lexinserien finns lexikon på olika minoritetsspråk i Sverige. Lexin finns både i bokform och som nätlexikon. Lexikonen är speciellt anpassade för att användas i undervisningen i svenska som andraspråk och innehåller därför bara de vanligaste orden i svenskan. Därför finns till exempel inte facktermer eller mer ovanliga ord med.