Isofin suomen kielen blogi

Alustatalous ja jakamistalous

Alustatalous ja jakamistalous ovat suhteellis en uusia sanoja, jotka kuvaavat ajan ilmiöitä.

Alustataloudella tarkoitetaan toimintaa, jossa yleensä hyödynnetään tietoteknisiä palveluja. Tietotekniikan mahdollisuuksia kutsutaan alustaksi, jossa palvelut toimivat. Kyse voi olla palveluja ja tuotteita myyvistä yrityksistä, mutta toisaalta myös digitaalisten, talkoovoimin toimivien palvelujen ynnä muiden voi katsoa toimivan alustatalouden periaatteella. Esimerkkejä ovat vaikkapa Uber, Airbnb ja Wikipedia.

Ruotsiksi käytössä on termi plattformsekonomi, englanniksi taas platform economy.

Jakamistaloudella tarkoitetaan sitä, että jaetaan, lainataan, kierrätetään, vaihdetaan tai vuokrataan palveluja tai tuotteita sen sijaan, että ne omistettaisiin itse. Myös lahjoittamisen voi katsoa sisältyvän tähän. Taustalla on ajatus resurssien tehokkaasta hyödyntämisestä mutta myös siirtyminen omistamisesta käyttöoikeuteen.

Idea ei välttämättä ole uusi, sillä esimerkiksi talkoillahan on Suomessa vanha perinne. Uutta tässäkin ovat tietotekniikan tarjoamat mahdollisuudet. Esimerkkejä jakamistaloudesta ovat yhteiskäyttöautot ja -veneet, kuten Aimo ja Skipperi. Myös vaatteita, laukkuja ja työkaluja on mahdollista vuokrata.

Ruotsiksi käytetään sanaa delningsekonomi, englanniksi sharing economy.