Isofin suomen kielen blogi

Kohortointi

Koronaviruspandemia on tuonut monia uusia sanoja laajan yleisön tietoisuuteen. Monet niistä ovat lääketieteen termejä, joita ovat aikaisemmin käyttäneet miltei yksinomaan hoitoalan ammattilaiset. Yksi tällainen termi on kohortointi eli kohorttihoito.

Kohortti tulee latinan sanasta cohors, joka tarkoittaa karja-aitausta tai joukkoa. Sitä käytettiin aikoinaan roomalaislegioonan sotaväenyksikön nimityksenä. Tilastotieteessä se tarkoittaa väestöntutkimusyksikköä, joka on valittu tavallisesti syntymävuoden perusteella. Lisäksi se voi tarkoittaa jotain muuta tarkkaan määritettyä ihmisjoukkoa.

Koronaviruspotilaiden hoidossa kohortointi eli kohorttihoito tarkoittaa useamman covid-19-potilaan sijoittamista samaan hoitohuoneeseen tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi. Mikäli mahdollista, kohorttihoidossa olevilla potilailla on omat hoitajat, jotka on eristetty sairaalan muusta henkilökunnasta.