Isofin suomen kielen blogi

Relatiivipronominit joka ja mikä

Relatiivipronominit joka ja mikä aloittavat sivulauseen eli relatiivilauseen, joka yleensä määrittää joko jotakin edellisessä lauseessa olevaa sanaa ja sen mahdollisia määritteitä tai viittaa koko lauseeseen.

Yleissääntönä voidaan sanoa, että joka-pronominia käytetään silloin, kun viittauskohde on edellinen sana ja konkreettinen, tarkkarajainen ja täsmennetty. Mikä taas on tavallinen silloin, kun viittauskohde on koko edeltävä lause, ja kun se on abstrakti, epämääräinen ja rajoiltaan avoin. Toinen hyvä muistisääntö on se, että joka viittaa substantiivi-ilmaukseen ja mikä kokonaiseen lauseeseen.

Näiden yleisten ja verrattain helposti muistettavien sääntöjen lisäksi on kuitenkin paljon erikoistapauksia, ja joissakin tapauksissa sekä joka että mikä ovat mahdollisia.

Jos viittauskohteena edeltävässä lauseessa on pronomini tai pronominikantainen sana (esim. se, sellainen, kaikki), voidaan joka- tai mikä-sanan valinnalla ilmaista, viitataanko ihmiseen, esineeseen tai tiettyyn konkreettiseen asiaan (se joka) vai abstraktiin asiaan (se mitä).

Superlatiivimuotoisten (esim. kaunein, paras) ilmausten yhteydessä relatiivipronomini on usein mikä, mutta tietyissä tapauksissa joka.

Kun paikanilmaukseen (museossa, Tampereelle) viittaava relatiivipronomini vastaa kysymykseen missä, mistä tai mihin, voidaan relatiivipronominiksi valita joko joka tai mikä tai näiden eri taivutusmuodot.

Joka-sanalla viitataan edelliseen sanaan, ja viittauskohde on konkreettinen ja tarkkarajainen:
Tämä on kirja, josta kerroin.

Tuntematon sotilas on paras elokuva, jonka olen nähnyt.

Kävimme eilen Helsingissä, jossa satoi vettä.

Mikä-sanalla viitataan edelliseen lauseeseen, ja viittauskohde on abstrakti ja epämääräinen:
Tänään paistaa aurinko, mikä on mukavaa.

Tuntematon sotilas on paras elokuva, minkä olen nähnyt.

Käymme usein Helsingissä, missä on aina yhtä mukavaa.