Isofin suomen kielen blogi

Intiaanikesä

Intiaanikesällä tarkoitetaan syksyllä koittavaa kesäisen lämmintä jaksoa, niin sanottua jälkikesää. Sanaa voidaan käyttää myös yleisemmin kuumasta kesästä.

Intiaanikesä-nimitys on lähtöisin englannin kielestä (Indian summer), josta se on lainattu suomeen ruotsin kielen kautta (indiansommar). Suomenkielisissä lähteissä sanaa on käytetty ensimmäistä kertaa 1900-luvun alussa. Ilmauksen alkuperä on Pohjois-Amerikassa, jossa intiaanit pitivät lokakuussa toistuvaa lämmintä jaksoa otollisena metsästykselle ja sotimiselle.

Kansatieteilijä Kustaa Vilkunan mukaan Suomessa on perinteisesti käytetty tässä yhteydessä nimityksiä Pärttylin pikkukesä ja akkain kesä. Ensin mainittu liittyy Pertun päivään 24.8. Jälkimmäisellä taas on vastineita muissakin kielissä, esimerkiksi viron vananaiste suvi ja saksan Altweibersommer.