Isofin suomen kielen blogi

Hallintoalue ja hallintoaluekunta

Laissa kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä, eli niin sanotussa vähemmistölaissa, säädetään, että Ruotsin kansalliseen vähemmistöön kuuluvalla on oikeus käyttää omaa kieltään viranomaisyhteyksissä.

Erityisen vahvat oikeudet on niillä, jotka puhuvat meänkieltä, saamea tai suomea ja asuvat hallintoalueeseen kuuluvassa kunnassa.

Hallintoalueita (förvaltningsområde) on kolme: suomen kielen, saamen kielen ja meänkielen hallintoalue. Kunnat voivat hakea lupaa liittyä hallintoalueisiin hallitukselta.

Förvaltningsområdet för finska on suomeksi suomen kielen hallintoalue. Ruotsissa käytetään myös lyhyempää muotoa finskt förvaltningsområde, mutta tämäkin on syytä suomentaa suomen kielen hallintoalueeksi. Muoto suomalainen hallintoalue, jota joskus kuulee, ei ole mahdollinen vastine, koska adjektiivi suomalainen tarkoittaa Suomeen kuuluvaa tai liittyvää, Suomelle tai suomalaisille ominaista tai muuta vastaavaa. Siitä ei ole kyse, vaan kyse on nimenomaan suomen kielen hallintoalueesta.

Kuntaa, joka on liittynyt suomen kielen hallintoalueeseen, nimitetään hallintoaluekunnaksi (förvaltningskommun). Ei ole syytä kirjoittaa, että ”X:n kunta on hallintoalue”, koska kunta yksinään ei ole hallintoalue, vaan osa sitä.