Isofin suomen kielen blogi

Alkaa tehdä vai alkaa tekemään?

Yksi suomen kielen huollon ikuisuuskysymyksiä on ollut, onko oikein kirjoittaa "alkaa tekemään". Aikoinaan suomen kirjakielen hyväksytyksi muodoksi on otettu itäisiin murteisiin kuuluva alkaa tehdä.

Läntisissä murteissa on käytetty alkaa tekemään -muotoa, itäisissä taas alkaa tehdä -muotoa.

Suomen kielen lautakunta on käsitellyt asiaa monta kertaa. Vuonna 2004 ei katsottu olevan tarpeen muuttaa vakiintunutta normia, mutta kymmenen vuotta myöhemmin, 2014, lautakunta antoi uuden suosituksen. Sekä alkaa tekemään että alkaa tehdä sopivat huoliteltuun yleiskieleen.