Isofin suomen kielen blogi

Whistle blower

Englanninkieliset käsitteet whistle blower ja whistle blowing ovat viime aikoina levinneet niin suomen- kuin ruotsinkielisiinkin medioihin.

Varsinaista suomenkielistä ilmausta englannin käsitteelle whistle blower, jolla tarkoitetaan työntekijää, joka paljastaa työpaikallaan vallitsevia, salassa pidettäviä epäkohtia, ei ole ollut. Asia on ilmaistu kiertoilmauksilla. On puhuttu esimerkiksi epäkohtia esiinnostavasta henkilöstä, ilmiantajasta, paljastajasta tai on sanottu, että joku vuodattaa tai päästää tai joltakin vuotaa tietoja epäkohdista julkisuuteen. Suoraa käännöstä pilliinpuhaltaja on kuitenkin viime aikoina käytetty yhä enemmän, liekö Wikileaks-kohu myötävaikuttanut tähän.