Isofin suomen kielen blogi

Vertaistuki

Vertaistuki on järjestelmällistä tukitoimintaa kahden tai useamman ihmisen välillä. Vertaistukeen osallistuvat ovat useimmiten sekä tukijoita että tuettavia. Vertaistukijoilla on yleensä samankaltaisia elämänkokemuksia. Ryhmän jäsenet ovat keskenään tasa-arvoisia ja solidaarisia ja antavat toisilleen tilaisuuden tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Vertaistuella voi olla terapeuttinen vaikutus ryhmäläisiin. Ammattilaisten antaman hoidon, tiedon ja tuen lisäksi muiden samassa elämäntilanteessa olevien tarjoama vertaistuki auttaa arjessa selviytymisessä.Vertaistuen ruotsinkielinen vastine voi olla esim. kamratstöd.