Isofin suomen kielen blogi

Vampyyria vai vampyyriä?

Lainasanojen taivutuspäätteen valintaan on olemassa sääntöjä. Ns. vokaaliharmonia on suomen kielessä oleellinen tekijä.

Suomen kielen vokaalit jaetaan etuvokaaleihin, joita ovat y, ä ja ö ja takavokaaleihin, joita ovat a, o ja u. Neutraaleja vokaaleja i ja e.Vokaaliharmonian perussäännön mukaan sanat sisältävät vain jommankumman ryhmän vokaaleja. Neutraalit vokaalit i ja e voidaan kuitenkin liittää molempien ryhmien vokaaleihin.Etuvokaaleja sisältävien sanojen partitiivin sijapääte on ä, takavokaaleja sisältävän taas a. Jos sana sisältää vain neutraaleja vokaaleja, sijapääte on ä.Sana saattaa sisältää vain– etuvokaaleja: työ– takavokaaleja: tuo– neutraaleja vokaaleja: tietai etu- tai takavokaaleja yhdessä neutraalien vokaalien kanssa, kuten– havitella ja– hyvitellä.Yhdyssanoissa ja lainasanoissa saattaa kuitenkin olla sekä etu- että takavokaaleja.Yhdyssanoja: työvalo, voileipä.Lainasanoja: vampyyri, analyysi.Lainasanan taivutuspääte valitaan sen vokaalin mukaan, joka sanassa on ennen taivutuspäätettä. (I tai e eivät vaikuta päätteen valintaan.)Jos viimeinen vokaali on ä tai ö, taivutuspääte on ä, ja jos viimeinen vokaali on takavokaali, taivutuspääte on a.Mutta jos viimeinen vokaali on y, taivutuspääte voi olla joko a tai ä. Taivutettava muoto on siis joko vampyyria tai vampyyriä.