Isofin suomen kielen blogi

Ut- ja yt-loppuisten sanojen taivutus

Ut- ja yt-loppuisten sanojen, esimerkiksi ohut ja lyhyt, yksikön taivutusvartalossa on t:n sijasta e, esimerkiksi genetiivimuodot ovat ohuen ja lyhyen ja illatiivimuodot ohueen ja lyhyeen. Ei ole kuitenkaan harvinaista, että joidenkin ut- ja yt-loppuisten sanojen, esimerkiksi olut ja kevyt, genetiiveinä pidetään muotoja olueen ja kevyeen ja illatiiveina muotoja olueeseen ja kevyeeseen.

Vääränlaisina pidettyjen muotojen ilmaantuminen johtunee siitä, että sanoja taivutetaan samalla tavalla kuin ue- ja ye-sanoja, esimerkiksi laivue ja yhtye. Tässä sanaryhmässä e on nominatiivin pääte, ja sanat taipuvat genetiivissä laivueen ja yhtyeen ja illatiivissa laivueeseen ja yhtyeeseen.Olut- ja kevyt-sanojen genetiivimuodot ovat siis oluen ja kevyen ja illatiivimuodot olueen ja kevyeen.