Isofin suomen kielen blogi

Tulla-futuurin tarpeetonta käyttöä tulee välttää

Suomen kielessä verbin aikaluokka preesens ilmaisee tapahtumista sekä nyky- että tulevassa ajassa eli futuurissa.

Puhekielessä, samoin kuin käännöskirjallisuudessa, tulevaa aikaa ilmaistaan kuitenkin usein preesensin sijasta tulla tekemään -rakenteella, ns. tulla-futuurilla: tulen sanomaan hänelle totuuden; tulen matkustamaan Suomeen ensi viikolla.

Esimerkkilauseissa tulla-futuurin käyttö on turha. Toisessa esimerkkilauseessa on jopa tulevaa aikaa ilmoittava ilmaus ’ensi viikolla’. Mitään väärinkäsitystä merkityksestä ei synny, jos lauseissa käytetään verbin preesensmuotoa tulla-futuurin sijasta: sanon hänelle totuuden; matkustan Suomeen ensi viikolla

Yleissääntönä on, että tulla-fuutuuria käytetään silloin kun syntyy epävarmuutta siitä, merkitseekö preesensmuoto nykyaikaa vai tulevaa aikaa.