Isofin suomen kielen blogi

Spintohtori

Spintohtorilla , ruotsiksi spinndoktor, tarkoitetaan viestinnän ammattilaista, jonka tehtävänä on välittää medioille myönteinen kuva esimerkiksi poliittisesta puolueesta tai suuresta yrityksestä. Spintohtori on usein poliitikon tms. neuvonantaja. Spintohtoreiden toimintaa voidaan myös kutsua strategiseksi kommunikaatioksi tai medianeuvonnaksi. Vaalistrategeja, viestintäpäällikköjä, viestintäkonsultteja ja tiedotus- ja lehdistöpäällikköjä nimitetäänkin usein spintohtoreiksi.

Spintohtori tulee englannin käsitteestä spin doctor. Yhdyssanan alkuosa spin tarkoittaa vääntämistä ja kääntämistä, pyörittämistä ja kieputtamista.Käsitteenä spintohtori on negatiivisesti värittynyt. Otaksutaan, että spintohtoreilla on taitoa ja valtaa kieputtaa kauan hyviä uutisia, kääntää kiusalliset asiat myönteiseksi julkisuudeksi ja manipuloida mediaa ja toimittajia. Käsitteen negatiiviseen väriin vaikuttaa myös se, että toimintaa harjoitetaan usein kaikessa hiljaisuudessa.