Isofin suomen kielen blogi

Sosiaalinen media

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan tietotekniikan ja tietoverkkojen avulla tapahtuvaa viestintää. Sisällön tuotto ja käsittely on vuorovaikutteista ja käyttäjälähtöistä, ts. kukin käyttäjä voi samalla sekä tuottaa sisältöä että olla osa yleisöä.

Facebook ja Twitter ovat esimerkkejä sosiaaliseen mediaan kuuluvista palveluista.Suomessa Kotimaisten kielten tutkimuskeskus on suosittanut termiä yhteisöllinen media, koska sen merkitys olisi yksiselitteisempi. Kuitenkin esimerkiksi TSK:n Sosiaalisen median sanastossa käytetään termiä sosiaalinen media, koska se on yleisempi termi ja jo melko vakiintunut. TSK:n verkkosivulla todetaan myös, että ”joidenkin näkemysten mukaan termi yhteisöllinen media ei kuvaa kaikkea sosiaalisen mediaan kuuluvaa toimintaa, sillä sosiaaliseen mediaan kuuluva toiminta ei välttämättä ole yhteisöllistä.”