Isofin suomen kielen blogi

Muodollinen subjekti

Indoeurooppalaisissa kielissä käytetään lauseessa muodollista (eli ekspletiivistä) subjektia täyttämässä subjektin paikkaa, mikäli lauseessa ei ole subjektia tai jos subjekti joutuu jostakin syystä muualle kuin sille tarkoitetulle paikalle. Suomen normitetussa yleiskielessä ei tällaista subjektia ole.

Esimerkkejä: It is raining. It is Tuesday tomorrow. Det regnar. Det är tisdag i morgon. Sataa. Huomenna on tiistai.Suomen puhekielessä muodollista subjektia kuitenkin käytetään. Muodollisena subjektina on yleensä painoton se-pronomini nominatiivissa.Esimerkkejä: Se on ilimoja pitännä. On se varmaan stressaavaa olla poliitikko.Ruotsinsuomessa muodollisen subjektin käyttö on hyvin tavallista. Tutkijat pitävätkin sitä ruotsinsuomalaisen puhekielen luonteenomaisena piirteenä.
Autenttisia esimerkkejä puhutusta ruotsinsuomesta:
se on ehkä sattunu joku onnettomuus./
että se on vähä liian raskasta olla vaan yöt töissä./
kyllä mä tykkään että se on ihan kiva ja olla täällä./
kai se on paras opetella nuo kaikki murteet./Syynä muodollisen subjektin runsaaseen käyttöön ruotsinsuomalaisessa puhekielessä lienee se, että koska ruotsin kielessä subjektin paikan merkitseminen on pakollista, sen paikka merkitään myös suomen kielessä.
Seuraavien esimerkkien alla on ajateltavissa oleva ruotsinkielinen vastine:minusta se on kiva olla vähän läksyjä./
*jag tycker att det är kul att ha lite läxorse niinko tullee semmonen niinko stoppi näihin kanaaleihin./
*det blir liksom ett sådant liksom ett stopp i de här kanalernase oli kiva nähdä sua./
*det var kul att se dig * Ajateltavissa oleva