Isofin suomen kielen blogi

Lainasanat ja vierassanat

Vieraista kielistä omaksuttuja sanoja kutsutaan lainasanoiksi. Vieraista kielistä peräisin olevia sanoja, joissa usein on suomen kielelle vieraita äänteitä tai äänneyhtymiä, kutsutaan vierassanoiksi.

Suomen kielen lainasanoja ovat:1. Yleislainat Yleislaina on suomen kieleen täysin kotiutunut sana, jota tavallinen kielenkäyttäjä ei enää koe vierasperäiseksi. Kotiutuneissa lainasanoissa ei ole konsonantteja b, d, g, f eikä š ja ne eivät juuri tuota kirjoitus- tai ääntämispulmia. Yleislainoja ovat esimerkiksi kahvi, maistraatti, ministeri, pankki, paraati ja virus.2. Erikoislainat Erikoislaina on suomen kielen oikeinkirjoitukseen mukautettu vierasperäinen sana. Esimerkkejä erityislainoista ovat banaani, robotti, sekki, televisio, redusoida ja Jugoslavia.3. Sitaattilainat Sitaattilaina on täysin alkukielen mukaisena esiintyvä vierasperäinen sana tai sanaliitto. Esimerkkejä sitaattilainoista ovat babysitter, camembert, camping, cocktail, roquefort ja show.4. Käännöslainat Käännöslaina on kääntämällä vieraasta kielestä muodostettu ilmaus, esimerkiksi esikuva (förebild). Ruotsinsuomessa on runsaasti käännöslainoja, jotka on muodostettu kääntämällä ruotsin kielen sanan osat suoraan. Tyypillisiä ruotsinsuomalaisia käännöslainoja ovat kaupunginosalautakunta (stadsdelsnämnd), migraatiotuomioistuin (migrationsdomstol), päivystävä perhekoti (jourfamiljehem), sosiaalivakuutuskaari (socialförsäkringsbalk) ja Vakuutuskassa (Försäkringskassan)