Isofin suomen kielen blogi

Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuus on käsite, joka koskee perheiden ja päivähoidon välistä kasvatusyhteistyötä. Se merkitsee, että varhaiskasvatushenkilöstö ja vanhemmat sitoutuvat yhdessä tukemaan lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista.

Kasvatuskumppanuudella pyritään rakentamaan yhteistä ymmärrystä ja luomaan luottamuksellinen keskusteluilmapiiri.
Lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma eli hoito- ja kasvatussopimus.
Kasvatuskumppanuuden suomenruotsalainen vastine on fostringsgemenskap. Ruotsin esikouluissa täysin vastaavaa käsitettä ei ole. Niissä samoihin tavoitteisiin pyritään kodin ja esikoulun yhteistoiminnalla (samverkan mellan hem och förskola).