Isofin suomen kielen blogi

Kaksoispassiivi

Kaksoispassiivilla tarkoitetaan sitä, että passiivin tunnus merkitään liittomuotoon virheellisesti kahteen kertaan. Kaksoispassiivi on tavallinen puhekielen ilmiö, mutta kirjoitettuun tekstiin sitä ei suositella.

Kaksoispassiivi on tavallisin kielteisessä pluskvamperfektissä, kuten esim.

*Sitä ei oltu tehty.
jakielteisessä konditionaalin perfektissä, kuten esim.*

Sitä ei oltaisi voitu arvata.

Edellä mainitut esimerkit ovat virheellisiä, sillä niissä passiivi on ilmaistu kahteen kertaan. Passiivin tunnus merkitään pääverbiin, ei siis olla-verbiin.

Oikeat muodot ovat

Sitä ei ollut tehty.ja

Sitä ei olisi voitu arvata.

Ensimmäisessä esimerkissä ollut-sana ilmaisee mennyttä aikaa ja tehty-sana taas ilmaisee passiivia.Toisessa esimerkissä olisi-sana ilmaisee konditionaalia ja voitu-sanasta selviää, että kyseessä on passiivi.