Isofin suomen kielen blogi

Järjestysluvun sijapääte

Sijapääte merkitään järjestyslukuun kaksoispisteen jälkeen. Pääte otetaan numeron viimeisestä taipuvasta osasta: 5:nnen (viidennen), 11:ttä (yhdettätoista) 34:nnen (kolmannenkymmenennenneljännen).

Järjestyslukujen kahdeskymmenesyhdes ja kahdeskymmenesensimmäinen taivutusmuodot kirjoitetaan näin: 21:nnen (kahdennenkymmenennenyhdennen) ja 21:sen (kahdennenkymmenennenensimmäisen).Kun järjestysluku merkitään niin, että numeron perässä on piste, sen kanssa saatetaan käyttää myös yhdysmerkkiä, kuten esim. sanassa viidesluokkalainen: 5.-luokkalainen. Lisää järjestysluvun perusmuodon merkintätavoista voi lukea Kielineuvoston verkkosivuilta.