Isofin suomen kielen blogi

AVI ja ELY

Suomesta poistui läänijako vuoden 2010 alussa, ja lääninhallitusten tilalle tulivat aluehallintovirastot, joista käytetään lyhennettä AVI. Suomessa toimii kuusi aluehallintovirastoa, ja lisäksi Ahvenanmaan aluehallintoviranomaisena toimii Ahvenanmaan valtionvirasto.

Aluehallintovirastojen yleisenä tehtävänä on perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen, peruspalvelujen saatavuuden, ympäristönsuojelun, ympäristön kestävän käytön ja sisäisen turvallisuuden edistäminen sekä terveellisen ja turvallisen elin- ja työympäristön toteutuminen. Ne hoitavat aiempien lääninhallitusten, ympäristölupavirastojen, alueellisten ympäristökeskusten ja työsuojelupiirien lupa-, valvonta- ja oikeusturvatehtäviä.Osa entisten lääninhallitusten tehtävistä on sijoitettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin, joista käytetään lyhennettä ELY. Keskuksia on 15, ja niiden vastuualueita ovat elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, liikenne ja infrastruktuuri ja ympäristö ja luonnonvarat.Aluehallintovirastot ovat suomenruotsiksi regionförvaltningsverk ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat suomenruotsiksi närings-, trafik- och miljöcentraler. Valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunta Suomessa suosittaa käytettäväksi koko ruotsinkielistä nimeä.