Avoin neuvonpito kansallisten vähemmistökielten revitalisaatiotoimista

Mitä toimia haluat priorisoida, kun on kyse kansallisten vähemmistökielten säilyttämisestä? Kerro mielipiteesi!

Isof luovutti syksyllä 2020 hallitukselle toimintaohjelman kansallisten vähemmistökielten säilyttämiseksi. Toimintaohjelma sisältää yli 80 ehdotusta mahdollisista toimista.

Isof sai toukokuussa 2021 hallitukselta uuden tehtävän: valita toimintaohjelmasta kuusi ehdotusta, joiden katsotaan olevan tärkeimpiä toteuttaa kunkin kansallisen vähemmistökielen osalta. Tästä haluamme kuulla näkemyksesi!

Kaikki, joilla on yhteys suomeen, jiddišiin, meänkieleen ja romaniin, ovat tervetulleita kertomaan näkemyksensä siitä, mitä toimia tulisi priorisoida. Pyydämme toimittamaan mielipiteet viimeistään 15. kesäkuuta 2021.

Lisätietoa ehdotuksista ja mielipiteen esittämisestä on sivulla isof.se/oppet-samrad (ruotsiksi)