Öppet samråd om nationella minoritetsspråk

Vilka åtgärder tycker du bör prioriteras för bevarandet av de nationella minoritetsspråken? Bidra gärna med dina synpunkter!

Bild på pratbubblor i olika färger.

Hösten 2020 lämnade Isof in ett handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken till regeringen. I handlingsprogrammet listades över 80 förslag på tänkbara åtgärder.

I maj 2021 fick Isof ett nytt uppdrag av regeringen som består i att välja ut de sex förslag ur handlingsprogrammet som bedöms vara viktigast att genomföra för varje nationellt minoritetsspråk. Här vill vi gärna ha era synpunkter!

Vi välkomnar alla som har en anknytning till finska, jiddisch, meänkieli och romska att lämna in synpunkter till oss på vilka åtgärder som bör prioriteras. Synpunkterna ska lämnas senast den 15 juni 2021.

Mer information om förslagen och hur du lämnar dina synpunkter finns på isof.se/oppet-samrad.

Läs mer

Rapport: Handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska (4 september 2020)

Regeringen: Uppdrag till Institutet för språk och folkminnen avseende handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken (12 maj 2021)