Märit Frändén

Forskningsarkivarie, namn

Fil.dr

Arbetar med

Forskningsintressen

  • Personnamn och etnicitet
  • Personnamn och minoritet
  • Personnamn och flerspråkighet
  • kontaktonomastik
  • Svensk efternamnsgeografi