Meänkieli

 • Meänkielen seminaari

  Isofin Kieliraati järjestää joka vuosi meänkieliseminaarin.

 • Kieliviesti

  Kaikki meänkieliset Kieliviestin artikkelit vuesta 2019 etheenkäsin sie löyät tältä sivulta.

 • Uutisia

  Tällä sivula annethaan tietoa aktyellista asioista, jokka koskee meänkieltä.

 • Meänkieli-ruotti-meänkieli sanakirja

  Sanakirja-artikkelit sisältävä meänkielisen elikkä ruottinkielisen hakusanan ja käänöksen toisele kielele.

 • Sinun oikeus kansalishiin vähemistökiehliin

  Kaikila viranomhaisilla Ruottissa oon pakolista antaa tietoa kaikile kansalisille vähemistöile heän kielelisistä oikeuksista, niin…

 • Avustusta vähemistökielile

  Joka vuosi Isof jakkaa avustusta föreninkille Ruottissa jokka järjestävä projektiä mikkä tukeva kansalisia vähemistökieliä. Mutta …

 • Viranomhaisesta

  Kielen ja kansanmuistin instityytti (Isof) oon valtiolinen viranomhainen Ruottissa. Met rakenamma, kokoamma ja levitämmä tietoa Ru…