Isof saa tehtäväksi perustaa uudet kielikeskukset

Hallitus on antanut Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitokselle (Isof) tehtäväksi perustaa suomen, jiddišin, meänkielen ja romanin kielikeskukset. Toimeksianto on osa historiallisen suurta panostusta kansallisiin vähemmistökieliin.

Aiemmin syksyllä hallitus ilmoitti suuresta panostuksesta kansallisten vähemmistöjen ja kansallisten vähemmistökielten vahvistamiseksi. Panostukseen sisältyivät sekä toimintaohjelma kielten hyväksi että kielikeskusten perustaminen. Nyt hallitus on päättänyt, että Isofin tehtäväksi tulee suomen, jiddišin, meänkielen ja romanin kielikeskusten perustaminen. Saamen kielellä on jo kielikeskus.

”Päätös on hyvin tervetullut. Tilanne on vakava ja vaatii sekä nopeita että laajoja toimia. Päätös merkitsee, että luodaan aivan uusia mahdollisuuksia kielenkantajien suoralle tukemiselle ja kielten säilymisen edistämiselle”, sanoo Isofin pääjohtaja Martin Sundin.

Isosin hallitukselle vuonna 2019 jättämässä raportissa ehdotettiin suomen kielikeskuksen perustamista Uppsalaan, jiddišin Tukholmaan, meänkielen Kiirunaan ja Övertorneåhon ja romanin Tukholmaan. Ehdotukset paikkakunnista, henkilöstömääristä ja hallinnosta on laadittu neuvonpidoissa kansallisten vähemmistöjen järjestöjen ja kielenkantajien kanssa.

Nyt alkaa tärkeä suunnittelu- ja organisointityö, jota jatkossakin tehdään neuvonpidoissa asianomaisten järjestöjen ja kielenkantajien kanssa.

Kielikeskusselvitys

Isof sai kesäkuussa 2018 hallitukselta tehtäväksi selvittää, kuinka kansallisten vähemmistökielten suomen, meänkielen, jiddišin ja romanin kielikeskukset voitaisiin organisoida. Ensimmäinen osaselvitys luovutettiin hallitukselle helmikuussa 2019, ja siinä ehdotettiin kielikeskusten perustamista suomelle ja meänkielelle. Saman vuoden lokakuussa jätetyssä loppuselvityksessä ehdotettiin kielikeskusten perustamista myös jiddišille ja romanille.

Lue vuoden 2019 kielikeskusselvityksen osaraportti (ruotsiksi) Linkki toiselle sivustolle.

Lue vuoden 2019 kielikeskusselvityksen loppuraportti (ruotsiksi) Linkki toiselle sivustolle.

Yhteystiedot

Martin Sundin Linkki toiselle sivustolle.
Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitoksen (Isof) pääjohtaja

Ann Heimer
Isofin varapääjohtaja ja kielikeskushankkeen projektipäällikkö