Uusi raportti: Yksi- ja erimielisyyttä kielipolitiikassa

Kielineuvoston vaalikyselyssä tiedusteltiin valtiopäiväpuolueiden kantaa ajankohtaisiin kielipoliittisiin kysymyksiin. Kaikki kahdeksan valtiopäiväpuoluetta vastasivat kyselyyn. Puolueet ovat yksimielisiä joistakin asioista, kun taas muissa asioissa mielipiteet eriävät toisistaan.

Raportissa tutkitaan puolueiden asennoitumista ajankohtaisiin kielipoliittisiin kysymyksiin, kuten ruotsin kielen sekä kansallisten vähemmistökielten ja ruotsalaisen viittomakielen edistämiseen, englannin rooliin kieliyhteisössä, äidinkielenopetukseen, maahanmuuttajien ruotsinopetukseen, toisen kielen puhujille tarjottavaan tulkkiapuun sekä kielivaatimukseen pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden saamiseksi.

Kyselyn tulokset on julkaistu raportissa Riksdagspartiernas svar på språkpolitiska frågor – Språkrådets enkät inför riksdagsvalet 2022 (Valtiopäiväpuolueiden vastaukset kielipoliittisiin kysymyksiin – Kielineuvoston kysely ennen valtiopäivävaaleja 2022). Tulokset osoittavat valtiopäiväpuolueiden olevan verrattain yksimielisiä joistakin kielipoliittisista kysymyksistä, kuten ruotsin, kansallisten vähemmistökielten ja ruotsalaisen viittomakielen edistämisestä. Muissa kysymyksissä kuitenkin puolueiden mielipiteet eroavat toisistaan. Tällaisia ovat esimerkiksi kielivaatimus kansalaisuuden saamisen edellytyksenä sekä monikielisyyden edistäminen ulkomaalaistaustaisten keskuudessa.

Lue raportti (ruotsiksi):

Yhteystiedot

S-posti
sprakpolitik@isof.se