Toimia kansallisten vähemmistökielten vahvistamiseksi

Isof luovutti torstaina 30.9.2021 hallitukselle toimintaohjelmaehdotuksen, joka sisältää useita konkreettisia toimia kansallisten vähemmistökielten suomen, jiddišin, meänkielen ja romanin vahvistamiseksi.

Isof luovutti syyskuussa 2020 hallitukselle ehdotuksen, joka sisälsi kaiken kaikkiaan 81 toimenpidettä kansallisten vähemmistökielten suomen, jiddišin, meänkielen ja romanin vahvistamiseksi. Ehdotukset olivat vastaus toimeksiantoon, jonka viranomainen sai hallituksen kirjelmässä Nystart för en stärkt minoritetspolitik (Vahvistetun vähemmistöpolitiikan uusi alku), 2017/18:282.

Toukokuussa 2021 Iso sai hallituksen uuden tehtävän – tällä kertaa syventää ja kehittää muutamia toimintaohjelman ehdotuksista.

Hallituksen panostus kansallisiin vähemmistökieliin on hyvin ilahduttava. Osana työtä olemme nostaneet esiin ehdotuksia konkreettisista toimista, joilla voidaan vahvistaa kieliä. Pidämme tervetulleina myös panostuksia, jotka liittyvät koulumaailmaan. Vaikka vielä on paljon tehtävää, on vakuuttunut siitä, että tämä on tärkeä askel kielten säilymiseksi maassamme, sanoo Isofin pääjohtaja Martin Sundin.

Ehdotukset lyhyesti

Isofin hallitukselle luovuttama raportti sisältää kuusi konkreettista toimenpide-ehdotusta jokaista vähemmistökieltä kohti – sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä vaikuttavia ehdotuksia.

Suomen kieleen liittyviä ehdotuksia

- lyhyet kielikurssit
- suomen kielen opinnot ammattikoulutuksen yhteydessä
- tiedot suomea Ruotsissa puhuvista
- paikalliset tai alueelliset kieliresurssikeskukset
- suomenkielisen elokuvan, kirjallisuuden ja kulttuurin tukeminen


Lisäksi ehdotetaan revitalisaatioavustuksen määrärahojen lisäämistä ja toiminta-avustuksen perustamista.

Neuvonpito vähemmistökielten puhujien kanssa

Isof on tehnyt toimintaohjelmaan liittyvää työtä yhdessä asianomaisten vähemmistökielten puhujien, järjestöjen ja edustajien kanssa sekä alkuperäisen että syventävän toimeksiannon yhteydessä. Työpajat, lähetekierrokset, asiantuntijaryhmät ja avoimet neuvonpidot ovat esimerkkejä yhteistyön muodoista.

Näiden tärkeiden neuvonpitojen ansiosta olemme saaneet hyvän kuvan priorisoitavista asioista ja näkökulmista kansallisten vähemmistöjen perspektiivistä, sanoo Martin Sundin.

Lue raportti (ruotsiksi)

Fördjupat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska Pdf, 841.9 kB. Linkki toiselle sivustolle. (selvitys hallituksen toimeksiannosta, Isof 30.9.2021)

Yhteystiedot

Martin Sundin Linkki toiselle sivustolle.
pääjohtaja
Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos, Isof

Faktaruta