Viranomaisten käännökset tärkeitä vähemmistökielisille

Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitokseen (Isof) kuuluvan Kielineuvoston uudessa raportissa tutkitaan, kuinka suomea ja ruotsalaista viittomakieltä puhuvat käyttävät käännettyä informaatiota asioidessaan viranomaisten verkkosivustoilla.

En stiliserad dator är omgiven av finska pratbubblor samt bratpubblor på svenska med händer under sig. I bubblorna finns exempel på meningar från myndigheters webbplatser.

Viranomaiset ovat julkaisseet verkkosivustoillaan yhä enemmän erikielisiä käännöksiä. Mutta miten vähemmistökielten puhujat käyttävät käännöksiä? Raportissa Ökad förståelse eller symbolvärde? (Parempi ymmärrettävyys vai symboliarvo?) Kielineuvosto tutkii, kuinka suomea ja ruotsalaista viittomakieltä puhuvat käyttävät käännettyä tietoa hoitaessaan asioitaan neljän viranomaisen verkkosivustoilla. Tutkimuksessa mukana olleet viranomaiset ovat Eläkevirasto, Kruununvouti, Poliisi ja Vakuutuskassa.

Käännökset voivat sekä merkitä tunnustusta että lisätä ymmärrettävyyttä

Tutkimus osoittaa, että viranomaisten verkkosivustoilla julkaistuilla käännöksillä on sekä symboliarvo että käytännön merkitys. Monille suomea ja ruotsalaista viittomakieltä puhuville suomenkielinen tai viittomakielinen tieto on tärkeä tunnustus vähemmistöasemasta Ruotsin yhteiskunnassa, vaikka he käyttäisivätkin ruotsin kieltä päivittäin. Joillekin käännökset myös helpottavat informaation ymmärtämistä. Viranomaisten sivustoilla asioiminen edellyttää kuitenkin myös hyvää ruotsin kielen taitoa, koska vain murto-osa viranomaisten informaatiosta on käännetty vähemmistökielille. Monet vähemmistökielten puhujat tutustuvat sekä ruotsinkieliseen tietoon että käännöksiin asioidessaan viranomaisten sivustoilla.