Utrikes namnbokin uusi painos on julkaistu

Muun muassa Ruotsin viranomaisten ja organisaatioiden nimiä ja niiden erikielisiä vastineita sisältävästä Utrikes namnbokista on julkaistu tammikuussa uusi painos. Työhön ovat osallistuneet myös Kielineuvoston kielenhuoltajat Riina Heikkilä, Tarja Larsson ja Ola Karlsson.

Ruotsin Ulkoasiainministeriön julkaisema Utrikes namnbok sisältää Ruotsin viranomaisten ja organisaatioiden nimiä, EU-elinten nimiä, Ruotsin julkishallinnossa käytettäviä virkanimikkeitä sekä maiden nimiä. Ruotsinkielisille hakusanoille on vastineita englanniksi, espanjaksi, ranskaksi, saksaksi, suomeksi ja venäjäksi.

Utrikes namnbok on hyödyllinen hakuteos muun muassa kääntäjille, tulkeille ja muille viranomaistekstejä kirjoittaville. Teosta on julkaistu vuodesta 1985 lähtien, ja edellinen 10. painos ilmestyi vuonna 2015. Edellisen painoksen jälkeen useita viranomaisia ja organisaatioita on perustettu, lakkautettu tai organisoitu tai nimetty uudelleen. Julkishallinnon virkanimikkeitä on poistettu käytöstä tai uusia on otettu käyttöön, ja myös monet maat ovat saaneet uuden virallisen nimen eri kielillä. Kaikki tämä heijastuu Utrikes namnbokin sisällössä.

Uuden 11. painoksen sisältämien suomenkielisten vastineiden laatimiseen ovat osallistuneet myös Kielineuvoston suomen kielen huoltajat Riina Heikkilä ja Tarja Larsson. Kielineuvoston ruotsin kielen huoltaja Ola Karlsson on osallistunut työhön viranomaisten ja maiden ruotsinkielisten nimien osalta. Teos on verkossa vapaasti käytettävissä alla olevan linkin kautta.

Utrikes namnbok Linkki toiselle sivustolle.