Ny upplaga av Utrikes namnbok

Språkrådets språkvårdare Riina Heikkilä, Tarja Larsson och Ola Karlsson deltagit i arbetet med att ta fram en ny upplaga av Utrikes namnbok.

Utrikes namnbok som ges ut av Utrikesdepartementet i Sverige innehåller namn på svenska myndigheter och organisationer, EU-organ och länder samt titlar inom svensk offentlig förvaltning. De svenskspråkiga namnen har motsvarigheter på engelska, finska, franska, ryska, spanska och tyska.

Utrikes namnbok är ett användbart uppslagsverk för bland annat översättare, tolkar och andra som skriver myndighetstexter. Boken har publicerats sedan 1985 och den föregående 10 upplagan kom ut 2015. Sedan föregående upplaga har flera myndigheter och organisationer bildats, upphört, strukturerats om eller fått nya namn, titlar inom offentlig förvaltning försvunnit eller tillkommit och flera länder fått nya officiella namn på olika språk. Allt detta återspeglas i innehållet.

Språkrådets språkvårdare i finska, Riina Heikkilä och Tarja Larsson, har deltagit i framtagandet av de finskspråkiga ekvivalenterna som ingår i den nya 11 upplagan av Utrikes namnbok. Språkrådets språkvårdare Ola Karlsson har bidragit i arbetet med de svenska namnen på myndigheter och länder. Boken finns fritt tillgänglig via länken nedan.