Milläs met lähemä?

1. //:Milläs met lähemä Toornihoon?
Kärrölä tietenki://
//:Joo, joo Toomihoon kärrölä tietenki://

2. //:Milläs met lähemä Täränthöön?
Sivakoila tietenki://
//:Joo, joo Täränthöön sivakoila tietenki://

3. //:Milläs met lähemä Pajahlaan?
Lennola tietenki://
//:Joo, joo Pajahlaan lennola tietenki://

4. //:Milläs met lähemä Luulajhaan?
Pyssilä tietenki://
//: Joo, joo Luulajhaan pyssilä tietenki://

5. //:Milläs met lähemä Piitimheen?
Piililä tietenki://
//:Joo, joo Piitimheen piililä tietenki://

6. Parakhaan - parkkarilla

7. Kimhnaan - skuutterilla

8. Narkaukseen - traktorilla

9. Kangosseen - pyörälä

10. Matarinkhiin - marsimalla