Namnlängdskommittén

Sedan 2001 förvaltar Namnlängdskommittén den namnlängd som finns i de flesta svenska almanackor.

Den nya namnlängden utarbetades av en grupp bestående av företrädare för akademierna, namnforskningen, språkvården, folklivsforskningen, den kyrkliga traditionen och de almanacksutgivande förlagen. Namnlängden introducerades år 2001.

En kommitté med representanter från Svenska Akademien, Vetenskapsakademien, Vitterhetsakademien och Institutet för språk och folkminnen har åtagit sig att förvalta namnlängden efter ett antal gemensamt överenskomna principer.

Deltagare

  • Professor Bo Ralph, Svenska Akademien
  • Professor Östen Dahl, Vetenskapsakademien
  • Professor Lars-Erik Edlund, Vitterhetsakademien
  • Docent Katharina Leibring, Institutet för språk och folkminnen