ייִדיש

אינפֿאָרמאַציע אויף ייִדיש

קאָנטאַקט

אױב איר האָט פֿראַגעס װעגן דער ייִדישער שפּראַך, קענט איר זיך פֿאַרבינדן מיט אונדזער יִידיש־מומחה אין שװעדיש אָדער אין ייִדיש.

טעלעפֿאָן

0200-26 88 88

טעלעפֿאָן־שעהען
מיטװאָך 1 ביז 5 נאָך מיטאָג

בליצפּאָסט
jiddisch@isof.se