Esimakua uudesta julkishallinnon sanastosta

Isofin ruotsalais-suomalaista julkishallinnon sanastoa uudistetaan parhaillaan, ja uuteen sanastoon otetaan mukaan myös meänkieli. Julkaisemme tänään sanastosta ensimmäisen 30 sanaa sisältävän näytteen.

Uudistamme parhaillaan julkishallinnon sanastoamme. Uuteen sanastoon tulee ruotsin ja suomen lisäksi mukaan myös meänkieli. Aiempaan ruotsalais-suomalaiseen julkishallinnon sanastoomme on lisätty uusia ajankohtaisia julkishallinnon sanoja ja termejä ja muutamien aikaisempien termien käännössuosituksia on tarkistettu. Julkaisemme huomenna 24.2. vietettävän ruotsinsuomalaisten päivän kunniaksi jo tänään näytteen sanastosta. Näyte sisältää 30 ruotsin sanaa, joille on sanastossa vastineet suomeksi ja meänkielellä.

Julkishallinnon sanasto ruotsi-suomi-meänkieli

Sanasto avautuu +-painiketta painamalla

ruotsi

suomi

meänkieli

anslag

julkipano; määräraha

apuraha, määräraha

anstånd

lykkäys

lykkäys

beredning

valmistelu; valmistelukunta

pereetaus, valmisteleminen

delegation

delegaatio, neuvottelukunta, valtuuskunta

telekasuuni

dokument

asiakirja, dokumentti

paperi, tokymentti,

entreprenad

urakka, urakointi

entreprenaati

fullmäktige

valtuusto

eustaja, fylmäktike

förening

yhdistys

föreeninki, yhistys

förordning

asetus

hallituspäätös

förvaltare

edunvalvoja; hoitaja

hoitaja

förvaltning

hallinto, toimi; hoitaminen; toimisto, virasto

hallinto

förvaltningsområde

hallinnonala; hallintoalue

hallintoalue

god man

uskottu mies

kuutemanni

handling

asiakirja

tokymentti

kommitté

komitea, toimikunta

komitee

lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk

laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä

laki kansalisista vähemistöistä ja vähemistökielistä

ledamot

jäsen

eustaja, jäsen

nämnd

lautakunta

lautakunta

offentlig förvaltning

julkinen hallinto, julkishallinto

julkinen hallinto

offentlig upphandling

julkinen hankinta

julkinen hankinta

offentlighets- och sekretesslag

julkisuus- ja salassapitolaki

julkisuus- ja salassapitolaki

ombudsman

asiamies, edustaja, valtuutettu

ompyyti, representantti

protokoll

protokolla; pöytäkirja

protokolli, pöytäkirja

råd

neuvos; neuvosto

neuvosto, raati

styrelse

hallitus, johtokunta

johtokunta, styyrelsi

traktamente

päiväraha

päiväraha, traktamäntti

tystnadsplikt

vaitiolovelvollisuus

vaitiolopakko

uppdrag

tehtävä, toimeksianto

homma, tehtävä

upphandling

hankinta, hankintamenettely

hankinta

uppskov

lykkäys

lykkäys

utskott

valiokunta

valiokunta

Tietoa sanaston meänkielisistä vastineista:

Saatekirje meänkielellä ja ruotsiksi Pdf, 82.9 kB.