Hae avustusta kansallisille vähemmistökielille!

Nyt on mahdollista hakea avustusta kansallisia vähemmistökieliä tukeviin hankkeisiin. Viimeinen hakupäivä on 23. tammikuuta 2023.

Isof jakaa joka vuosi avustusta ruotsalaisille yhdistyksille ja vastaaville, joilla on kansallisia vähemmistökieliä tukevia hankkeita ja toimia.

Varoja myönnetään

  • Kielitaitoa eli luku- ja kirjoitustaitoa sekä kielen puhumista ja ymmärtämistä vahvistaviin hankkeisiin
  • toimiin, joilla lisätään tietoa monikielisyydestä, kielestä kulttuurinkantajana tai kielen siirtymisestä sukupolvien välillä.

Isof edistää erityisesti hankkeita, joissa

  • panostetaan lapsiin ja nuoriin
  • painotetaan pitkäkestoisuutta, kestävyyttä ja jatkuvuutta.

Avustusta voivat hakea Ruotsissa toimivat voittoa tavoittelemattomat yhdistykset, säätiöt ja järjestöt, jotka eivät ole valtiollisia tai kunnallisia. Viimeinen hakupäivä on 23. tammikuuta 2023.

Asiaan liittyvää sisältöä