Esimerkkejä onnistuneesta kielten revitalisaatiosta

Kuinka Pohjoismaiden pieniä kieliä voidaan vahvistaa? Miten kielen revitalisaatiossa voidaan onnistua? Millaisia menestystekijöitä on olemassa? Isofin julkaisemassa uudessa tutkimuskatsauksessa pohjoismaiset asiantuntijat ja tutkijat esittelevät tästä esimerkkejä.

Illustrationer med bokstäver från olika alfabet.

Monet Pohjoismaiden pienistä kielistä ovat heikentyneet. Niitä ei ehkä käytetä yhteiskunnassa kaikkialla tai ne saattavat jopa olla uhattuina. Pienillä kielillä tarkoitetaan kansallisten vähemmistökielten lisäksi myös muita kieliä, joilla on virallisen kielen asema ja joiden puhujamäärä on verrattain alhainen. Tutkimuskatsaus Framgång för små språk (Menestystä pienille kielille) antaa kokonaiskuvan kieliä vahvistavasta työstä. Aihetta käsittelevien artikkelien lisäksi katsaus sisältää listan menestystekijöitä, jotka on syytä ottaa huomioon kieliä vahvistavan työn tulosten parantamiseksi.

Tutkimuskatsauksessa on esimerkkejä koko Pohjolasta, muun muassa Grönlannista, Norjasta, Ruotsista ja Suomesta, mutta myös muualta maailmasta, esimerkiksi Havaijisaarilta (jossa jo miltei sukupuuttoon kuollut havaijin kieli on muuttumassa taas elinvoimaiseksi). Katsauksessa tarkastellaan pieniä kieliä eurooppalaisesta ja pohjoismaisesta näkökulmasta sekä kartoituksen avulla. Lisäksi perehdytään muun muassa kieliteknologian, viranomaisten, koulujen ja median rooliin. Tutkimuskatsaus on kohdistettu ennen kaikkea viranomaisille ja virkahenkilöille, mutta siitä voi olla hyötyä kaikille kielten revitalisaation parissa työskenteleville.

Kielen vahvistaminen on vaativa tehtävä. (…) Kielten vahvistamiseksi tehtävä työ on samalla prosessi, joka ei voi koskaan pysähtyä. Kielen säilyminen elävänä edellyttää, että kieltä käytetään ja kehitetään. Jokainen vahvistusta tarvitseva kieli on lisäksi ainutlaatuinen, kuten on myös kunkin kielen tilanne. Tästä katsauksesta käy kuitenkin ilmi, että kieliä vahvistavassa työssä on muutamia yhteisiä menestystekijöitä. Tekijöitä, joita pidetään ratkaisevina kielen menestyksekkäälle vahvistamiselle.
Suomennettu ote teoksesta Framgång för små språk.

Lue julkaisu

Eri pohjoismaisilla kielillä kirjoitettuja artikkeleita sisältävä tutkimuskatsaus on ladattavissa ja luettavissa Isofin verkkosivustolla isof.se: