Vuoden 2021 kielipalkinnot jaettu

Keskiviikkona 5. toukokuuta digitaalisesti järjestetyssä Språkrådsdagen-konferenssissa jaettiin tavalliseen tapaan myös kolme kielipalkintoa: vähemmistökielipalkinto, Klarspråkskristallen-virkakielipalkinto ja Erik Wellanderin palkinto. Kaksi ensimmäistä luovutti etäyhteydellä Ruotsin kulttuuri- ja urheiluministeri Amanda Lind.

Vähemmistökielipalkinto myönnetään henkilölle, yhdistykselle, kunnalle tai muulle järjestölle, joka on tehnyt tärkeää työtä Ruotsin vähemmistökielten hyväksi. Vuoden 2021 palkinnonsaaja on Tornionlaakson teatteri, jonka toimintaan ovat tervetulleita osallistumaan niin eri-ikäiset kuin myös eri kielten puhujat. Ote tuomariston perusteluista: ”Teatteri kohdistaa toimintansa sekä lapsille että aikuisille. Tekstauksen ansiosta kaikki voivat seurata esityksiä, osasipa katsoja meänkieltä tai ei.”

Klarspråkskristallen-palkinnolla Kielineuvosto haluaa huomioida selkeän virkakielen hyväksi tehtävän työn ja kannustaa sitä. Tänä vuonna palkinnon sai Verovirasto. Tuomaristo perusteli valintaansa muun muassa seuraavasti: ”Hyvän sisäisen yhteistyön ansiosta Verovirasto on pystynyt nopeasti julkaisemaan uutta informaatiota ja tarjoamaan uusia palveluja koronapandemian aikana.”

Erik Wellanderin rahaston tehtävänä on edistää ruotsin kielitieteellistä tutkimusta kielenhuollon alueella. Vuonna 2021 palkinto luovutettiin Södertörnin korkeakoulun professorille Mats Landqvistille. Landqvist on tutkinut, miten kieli ja syrjintä ovat kytköksissä toisiinsa ja miten erityiskohtelua ja syrjintää voidaan torjua kielipolitiikan ja kielenhuollon avulla.

Tämän vuoden konferenssissa saivat palkintonsa myös vuoden 2020 palkinnonsaajat Teckenspråkets röst -järjestö, Göteborgin kaupungin kuluttaja- ja kansalaispalvelu ja Göteborgin yliopiston ruotsin kielen laitoksen yliopistonlehtori dosentti Emma Sköldberg.