Raportti vähemmistöpolitiikan kehityksestä

Tukholman läänin lääninhallitus ja Saamelaiskäräjät ovat julkaisseet raportin vähemmistöpolitiikan kehityksestä viime vuonna.

Tukholman läänin lääninhallituksen ja Saamelaiskäräjien raportin nimi on Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Minoritetspolitikens utveckling år 2020. Lisäksi raportin alaotsikkona on Koronapandemian vaikutukset vähemmistöpoliittiseen työhön.

Raportissa todetaan, että viime vuonna monet kulttuuri- ja kielitapahtumat joko peruttiin tai korvattiin digitaalisilla vaihtoehdoilla. Tämän pelätään vaikuttavan negatiivisesti kansallisten vähemmistöjen kulttuuriin ja kansallisten vähemmistökielten kehitykseen.

Toisaalta digitalisoitumisella on hyvätkin puolensa, koska on löydetty uusia kokoontumis- ja työmuotoja.

Raportissa todetaan myös, että kuntien ja alueiden panostukset ovat suurin piirtein samalla tasolla kuin aiempinakin vuosina. Osa kunnista ja alueista ei kuitenkaan ole vielä laatinut vähemmistöpoliittisia tavoitteita ja suuntalinjoja, mihin vähemmistölaki lainuudistuksen jälkeen velvoittaa.