Avustusta kansallisille vähemmistökielille

Isof on jakanut 3,5 miljoonaa kruunua 38 eri hankkeelle, joilla tuetaan kansallisia vähemmistökieliä.

Isof jakaa joka vuosi valtionavustusta tavoitteenaan kannustaa hankkeita ja panostuksia, joiden avulla useammat saavat mahdollisuuden käyttää omaa kieltään.

Myönnetyt avustukset 2021

Vuonna 2021 on jaettu 3,5 miljoonaa kruunua 38 eri hankkeelle.

Avustusta saaneet hankkeet (ruotsiksi)