begränsning av klimatförändringar

SVENSK TERM:
begränsning av klimatförändringar

ENGELSK TERM:
climate change mitigation

ENGELSK SYNONYM:
mitigation of climate change

DEFINITION:
det att minska utsläpp av växthusgaser eller öka upptaget av koldioxid, i syfte att bromsa förändringar i klimatsystemet som drivs av mänskliga aktiviteter

MER OM BEGREPPET BEGRÄNSNING AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR:
Begränsning av klimatförändringar är tillsammans med klimatanpassning ett centralt begrepp i 2022 års rapport från FN:s klimatpanel. Båda begreppen, och de åtgärder som ingår i dem, är nödvändiga att arbeta med för att nå hållbar utveckling, och ibland omtalas de, även på svenska, med de engelska kortformerna mitigation och adaptation. Läs mer om klimatanpassning.

I många sammanhang, bland annat under FN:s 28:e klimatkonferens, COP 28, lyfts utöver begränsning av klimatförändringar och klimatanpassning dessutom kompensation för klimatrelaterade skador och förluster (eng: loss and damage compensation).

Ibland används klimatmitigering istället för begränsning av klimatförändringar.