klimatanpassning

SVENSK TERM:
klimatanpassning

ENGELSK TERM:
climate change adaptation

DEFINITION:
åtgärd för att hantera effekterna av befintliga klimatförändringar och för att förbereda sig för framtida klimatförändringar

MER OM BEGREPPET KLIMATANPASSNING:
Klimatanpassning kan handla om teknologi och infrastruktur, men också om sociala aspekter och åtgärder på individuella plan. Att avstå från en viss handling kan också ses som en klimatanpassning, exempelvis att avstå från att hugga ner träd som kan vara värdefulla vid värmeböljor och skyfall.

Klimatanpassning ska inte förväxlas med åtgärder för att begränsa klimatförändringar, exempelvis genom att minska utsläpp av växthusgaser. Båda typerna av åtgärder är nödvändiga att arbeta med för att nå hållbar utveckling. Begreppet är centralt i 2022 års rapport från FN:s klimatpanel.

Klimatanpassningar kan ske på olika nivåer i samhället, exempelvis genom att:

  • skapa en handlingsplan på ett äldreboende för hur en värmebölja ska hanteras
  • sprida information till kommuninvånarna om hur man förebygger översvämningar i samband med skyfall
  • skapa bevattningsdammar för jordbruk
  • bygga vallar mot havsnivåhöjningar
  • ta vara på regnvatten för att vattna den egna rabatten
  • plantera träd och buskar i stadsmiljö för att sänka temperaturen och hantera stora skyfall, något som asfaltsområden inte klarar.

SENAST REVIDERAD: 2022-06-29