strålningsdrivning

SVENSK TERM:
STRÅLNINGSDRIVNING

ENGELSK TERM:
RADIATIVE FORCING

SENAST REVIDERAD: 2023-11-14