skogsjordbruk

SVENSK TERM:
skogsjordbruk

ENGELSK TERM:
agroforestry

MER OM BEGREPPET SKOGSJORDBRUK:
Mer information om begreppet kommer.

SENAST REVIDERAD: 2023-06-20